นานาสาระ

การจัดหาระบบสารสนเทศ

Posted by peEPo in July 3, 2010

การจัดหาระบบสารสนเทศ

ในการจัดหาระบบสารสนเทศนั้นควรจะมีส่วนสำคัญต่างๆ หลายประการซึ่งส่วนสำคัญต่างๆ เหล่านี้มีอยู่สองสถานะการ คือ

1. ถ้าท่านเป็นคนจัดทำเอง(บริษัททำ Software) ท่านต้องไปถามลูกค้าที่ต้องการ Software ว่าลูกค้ามีความต้องการ SoftWare ในลักษณะอย่างไร เช่น  หน้า Interface  ต่อผู้ใช้งาน

หรือ หน้า Interface ของผู้ควบคุมระบบ คุณสมบัติต่างๆ ของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ แม้กระทั้งการใช้งานต่อ User ผู้ที่มาใช้ด้านหน้าโปแกรม หรือ เว็ปแอฟพลิเคชั่นด้วย

2. ถ้าท่านเป็นคนจัดจ้าง (คนอยากได้ Software ) ท่านต้องเขียนความต้องการของท่านออกมาก่อนเพื่อบอกแก่ผู้จัดทำหรือคนจัดทำ Software ซึ่งทางภาษาเขียนโปรแกรมเรียกว่า TOR นั้น จึงมีความจำเป็นที่สุดสำหรับในกรณีนี้

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในกรณีใดก็ตามการจัดหาระบบสาระสนเทศคงเป็นไปตามการจัดหาซื้อของอะไรบางอย่างที่ท่านอยากได้ และต้องเกี่ยวข้องกับ ความรู้ ความเหมาะสม ความสะดวกรวดเร็ว  ความสะบายในการทำ ที่ขาดไม่ได้ คือ เรื่องเงินซึ่งเรื่องเงินนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศครับ  ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น การจัดหาระบบสาระสนเทศจะได้มาอยู่ 3 วิธีดังนี้ครับ

1. การจัดซื้อโปรแกรม aplication สำเร็จรูป วิธีนี้เหมาะแก่ผู้ที่มีทุนเยอะต้องการความสะดวกสะบาย

2. จัดทำระบบสาระสนเทศเอง วิธีนี้เหมาะแก่ผู้ที่มีทุนน้อย แต่ข้อเสียคือ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบที่จัดทำ  เพราะถ้าไม่มีก็ไม่สามารถประเมินได้ระบบที่จัดทำจะสำเร็จหรือไม่ , ใช้เวลานาน

3. outsourec จ้างตามความต้องการ
ตรงตามความต้องการโดยการจัดหาระบบสารสนเทศประเภทนี้จเป็นต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบระบบให้ และจะตรงกับความต้องการของผู้จัดจ้าง และไม่มีปัญหาในการใช้งาน

No Responses

Leave a Reply